ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಳಲಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ದಾಹ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಳನೀರಿನಿಂದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪುಕಲೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮುಖ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!